Landbrug

landbrug
Den første mejetærsker 1951 på Benzonsdal

Gården har i dag godt 640 ha fordelt på 4 ejendomme, hovedgården Benzonsdal, Ny Kappelevgaard, Brønsgaard og Harrested Hovedgaard.

Benzonsdal drives som et moderne konventionelt planteavl og det meste af jorden ligger i en vifte omkring Benzonsdal. Jorden har en høj bonitet og afgrøderne er fordelt på korn, frøgræs og oliefrø. Samt juletræ og pyntegrønt  såvel på Harrested Hovedgaard som på Benzonsdal.

Harrested Hovedgaard landbrugsjord er borforpagtet.

Der er en forholdsvis ny maskinpark bestående af:

Driftsbygningerne på Benzonsdal benyttes primært til opbevaring af gårdens egne afgrøder, maskinpark og dels til udlejning. Planlageret til korn er med 8 siloer, med kapacitet på 3000 tons.

Det daglige arbejde varetages i dag af 2 – 3 ansatte som både passer landbrugsbedriften og udlejningsvirksomheden.

Så tid april 2021 taget af Niels Seyer Hansen