Landbrug

landbrug
Den første mejetærsker 1951 på Benzonsdal

Landbruget består  i dag af godt 750 ha. hvoraf 50 ha. er skov m.m. Fordelt på hovedgården Benzonsdal med Ny Kappelevgård og Brønsgård sammenlagt 410 ha. og Harrested Hovedgaard med Toftekærgård og Damgård sammenlagt 340 ha.

Benzonsdal drives som et moderne konventionelt planteavl og det meste af jorden ligger i en vifte omkring Benzonsdal. Jorden har en høj bonitet og afgrøderne er fordelt på korn, frøgræs og oliefrø. 

Harrested Hovedgaard  landbrugsjord er borforpagtet.

Der er en forholdsvis ny maskinpark bestående af:

Driftsbygningerne på Benzonsdal benyttes primært til opbevaring af gårdens egne afgrøder, maskinpark og dels til udlejning. Planlageret ca. til 3000 t

Det daglige arbejde varetages i dag af 2 – 3 ansatte, som sammen med ejeren både passer landbrugsbedriften og udlejningsvirksomheden.

                              Høst rødsvingel 2022 og indvielse af det nye tørre gulv.                    Fotos  taget af Niels Seyer Hansen