Landbrug

landbrug
Den første mejetærsker 1951 på Benzonsdal

Gården har i dag godt 720 ha fordelt på 5 ejendomme, hovedgården Benzonsdal, Ny Kappelevgaard, Brønsgaard, og Harrested Hovedgaard samt Toftekærgaard.

Benzonsdal drives som et moderne konventionelt planteavl og det meste af jorden ligger i en vifte omkring Benzonsdal. Jorden har en høj bonitet og afgrøderne er fordelt på korn, frøgræs og oliefrø. Samt juletræ og pyntegrønt på Harrested Hovedgaard.

Harrested Hovedgaard og Toftekærgaard landbrugsjord er borforpagtet.

Der er en forholdsvis ny maskinpark bestående af:

Driftsbygningerne på Benzonsdal benyttes primært til opbevaring af gårdens egne afgrøder, maskinpark og dels til udlejning. Planlageret til korn er med 8 siloer, med kapacitet på 3000 tons.

Det daglige arbejde varetages i dag af 2 – 3 ansatte som både passer landbrugsbedriften og udlejningsvirksomheden.

                              Høst rødsvingel 2022 og indvielse af det nye tørre gulv.                    Fotos  taget af Niels Seyer Hansen