Historien

Benzonsdals historie – 1700 tallet

Benzonsdal kan føres tilbage til ca.1730 , hvor den er udstykket fra godset Gjeddesdal og oprettet som hovedgård af Peder Benzon.
Læs videre…

Benzonsdal historie 1800 tallet

I 1810 var Benzonsdal kommet i Frederik Mathias Barfreds eje. Dennes far havde understøttet udskiftningen af jorderne, i de byer Benzonsdal havde gods, hvorefter F. Barfred understøttede bøndernes overgang til selveje.
Læs videre…

Benzonsdal Historie 1900 tallet og til nu

I 1918 overtog sønnen hofjægermester Vincens Chr. baron Lerche godset, for senere at gå i arv til sønnen kammerherre Christian Carl Frederik baron Lerche i 1966.
Læs videre

Taget af Niels Seyer-Hansen