Harrested Hovedgaard

Ingen ledige boliger

Jorden er bortforpagtet og korntørreri samt maskinhal er udlejet.