Harrested Hovedgaard

Jorden er bortforpagtet og korntørreri samt maskinhal er udlejet. Skovbrug styres fra Benzonsdal

2012-12-02 08.37.33