Benzonsdals historie – 1700 tallet

Benzonsdal kan føres tilbage til ca.1730 , hvor den er  oprettet som hovedgård af Peder Benzon.

Benzonsdals bøndergods  og kirker stammer fra såvel Gjeddesdal som fra Vartorv kirke i København. På den tid var der mange gårde som fæstede under Benzonsdal. Nok omkring 100 gårde, hvor de fleste lå i Høje Tåstrup, Tåstrup Valby, Kildebrønde og Torslunde. Dog lå de færreste i Torslunde. I 1780’erne var der  9 gårde som fæstede under Benzonsdal i Torslunde.

I denne tid havde Benzonsdal været i 3 generationer af Benzons eje, Peder Benzon, Lars Benzon og Jacob Benzon. Sidst nævnte solgte dog Benzonsdal i 1744 til Jens Andresen.

I 1754 begyndte man at kunne høre tale om landboreformerne overalt i landet. Blandt andet ville udskiftningen af landsbyens jorder komme på tale. Udskiftningen af Torslundes jorder til dyrkningsfællesskabet kom dog først 5 år efter i 1792.

I 1757 var Benzonsdal blevet solgt til vinhandler F. Barfred, der ikke drev gården selv, men havde bortforpagtet ejendommen.

I 1786 var godset blevet overdraget til sønnen Jens Lauritz Barfred.