Benzonsdal Historie 1900 tallet og frem

I 1918 overtog sønnen Hofjægermester Vincens Christian baron Lerche Benzonsdal, for senere at lade det gå i arv til sønnen Kammerherre Hofjægermester Christian Carl Frederik baron Lerche i 1966.

I 1965 blev besætningen sat ud og man specialiserede sig i planteavl. I 1970’erne blev gårdens marker fredet. Det frodige landskabs særegne karakter understreges af de mange egetræer, der stadig står på markerne på Benzonsdals jorde.

Christian baron Lerche drev gården alene frem til 1991, hvor sønnen Kammerherre Hofjægermester Vincens Carl Christian baron Lerche blev medejer af gården.
Vincens baron Lerche havde siden 1975 ejet Danmarks nordligste herregård, Gårdbogård i Nordjylland. I 1982 blev han gift med Helle Enhard, og sammen har de sønnerne Christian Cornelius og Mads Christian.

Benzonsdals avlsgård brændte i 1992 og derefter opførtes moderne længer med respekt for gårdens gamle struktur, så udlængerne stadig giver hovedbygningen et passende samspil.

Efter faderens død i 1998 overtog Vincens baron Lerche den anden halvdel af Benzonsdal. I 1999 solgte familien Gårdbogård og flyttede til Benzonsdal, og de købte samtidig Ny Kappelevgaard.

I 2012 købte Vincens baron Lerche Harrested Hovedgaard og der blev samtidig lavet generationsskifte hvorved sønnen Christian Cornelius baron Lerche overtog Benzonsdal