Benzonsdal historie 1800 tallet

I 1810 var Benzonsdal kommet i Frederik Mathias Barfreds eje. Dennes far havde understøttet udskiftningen af jorderne, i de byer Benzonsdal havde gods, hvorefter F. Barfred understøttede bøndernes overgang til selveje.
Det var således ham, der i 1810 solgte gårdene i Torslunde og Ishøj til bønderne.
På dette tidspunkt fæstede Øvre mølle, legathuset og skolerne i Torslunde, Tåstrup Valby og Ishøj under Benzonsdal. Kildebrønde kirke var nu også kommet ind under godset.

I 1853 købte Carl C.C. greve Lerche godset af F.M.Barfred og lod i 1855 den gamle bindingsværkshovedbygning nedrive og opførte samme år den nuværende statelige hovedbygning i ”italiensk stil”.
Udover den nye hovedbygning opførtes også en ny avlsgård, der i sin enkelthed passede fint til hovedbygningen.
I 1890 overdroges gården til sønnen, senere kammerherre, hofjægermester Carl C. baron Lerche. På dette tidspunkt omfattede hovedgårdsjorden godt 53 tdr. hartkorn med 439 tdr. land ager.
Besætning bestod af 160 køer, 40 stk ungkvæg og kalve, samt 4 plage og føl. Folkeholdet omfattede 1 forvalter, 1 fodermester, 3 røgtere og 1 foderelev, 1 forkarl, 10 elever, 2 karle, 1 staldkarl, 1 pige, 6 malkekoner og 3 daglejere.